Centrum Gieten functioneel maar mist gezelligheid

Leden van het Aa en Hunze panel zien het centrum van Gieten vooral als een goed boodschappencentrum. Wat ze missen, is sfeer en gezelligheid. Voor de toerist is het centrum nog te weinig verrassend en te functioneel. Dit is gebleken uit een toeristische scan. De gemeente Aa en Hunze is druk bezig met nieuwe plannen voor het centrum van Gieten.

Wethouder Henk Heijerman: “We hebben inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren gevraagd naar het centrum van Gieten. Er is naar voren gekomen dat het centrum meer een boodschappencentrum is dan een gezellig verblijfsgebied. Het is compact, goed bereikbaar en parkeerplaatsen liggen dichtbij de winkels. Deze resultaten vormen een mooie basis voor het verdere proces.”

Resultaten Aa en Hunze panel

In totaal hebben 442 panelleden (54%) de enquête over het centrum van Gieten ingevuld. Van de respondenten bezoekt 82% het centrum één keer per maand of vaker. De meesten bezoeken het centrum voor dagelijkse boodschappen. Inwoners uit omliggende dorpen (met name in de leeftijdscategorie 18-39) bezoeken het centrum de laatste vijf jaar zelfs vaker dan voorheen, vooral vanwege het bredere aanbod van winkels. Op drukke dagen ervaren panelleden de doorstroom van het verkeer en het parkeren soms als problematisch. De hoogste rapportcijfers worden gegeven voor de bereikbaarheid (7.7) en de kwaliteit van de winkels (7.4). De sfeer in het centrum krijgt met een 5.4 de laagste score. De panelleden geven aan dat meer horeca activiteiten en groen een belangrijke bijdrage aan de sfeer en gezelligheid kunnen leveren.

Resultaten toeristische scan

Ondertussen heeft de gemeente Aa en Hunze ook de toeristische potentie laten onderzoeken. Dit is gedaan aan de hand van een scan naar de sterke- en zwakke punten. In het onderzoek komt naar voren dat het centrum vooral functioneel is. Het centrum is goed bereikbaar, de auto staat centraal en kan makkelijk worden geparkeerd. Voor food en dagelijkse artikelen is het aanbod behoorlijk compleet. Voor een langer verblijf scoort het centrum minder goed, omdat het niet gezellig is, er geen aanbod is voor funshoppen en nauwelijks op toeristen gerichte horeca (ook weinig terrassen) is.

Gesprekken met vastgoedeigenaren

Het functioneren van het centrum van Gieten heeft een belangrijk raakvlak met het vastgoed in het centrum. Henk Heijerman: “We hebben met vastgoedeigenaren, die bezittingen hebben in het centrum, gesprekken gevoerd over de leegstand. De vastgoedeigenaren zijn druk bezig om te kijken hoe ze invulling kunnen geven aan deze panden.”

Inloopbijeenkomst 28 februari

De volgende stap voor de ontwikkeling van nieuwe plannen voor het centrum is een inloopbijeenkomst. Op dinsdag 28 februari van 16.00 tot 21.00 uur in Hotel Braams, Brink 9 in Gieten. Het Platform Centrum Gieten en de gemeente Aa en Hunze nodigen inwoners en ondernemers uit Aa en Hunze van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Tijdens de inloopbijeenkomst worden de resultaten teruggelegd en gevraagd welke ideeën en oplossingen bijdragen aan nog meer reuring in het centrum van Gieten.

De verwachting is dat de nieuwe visie voor het centrum van Gieten eind 2017 kan worden vastgesteld.