Fietsers voelen zich niet veilig in winkelcentrum van Gieten

Aanpak van leegstand, meer terrassen, evenementen en groen in het centrum van Gieten. Dit is naar voren gekomen uit de resultaten van de inloopbijeenkomst op 28 februari over het centrum in Gieten. Ook het harde rijden in het centrum is opvallend vaak genoemd, fietsers voelen zich niet veilig. Dit aandachtspunt kwam zowel in de bijeenkomst voor inwoners en ondernemers als voor leerlingen van het Dr. Nassau College naar voren. In totaal hebben ongeveer 100 mensen hun mening gegeven in de tweede ronde over een nieuwe visie voor het centrum van Gieten.

Wethouder Henk Heijerman: “Als basis voor de inloopbijeenkomst hebben we gebruik gemaakt van de resultaten van het burgerpanel, de toeristische scan en gesprekken met vastgoedeigenaren over het centrum. Hierin zijn vijf belangrijke thema’s naar voren gekomen, namelijk: toerisme en recreatie, detailhandel en horeca, wonen en zorg, parkeren en bereikbaarheid en ontmoeten. Over deze thema’s hebben we nu meer inzichten gekregen. Er zijn allerlei oplossingen aangedragen. Wat onder andere opvalt is dat een rustig, veilig en autovriendelijk centrum in eerste instantie als sterk punt van het centrum is aangegeven. Nu blijkt dat fietsers, voornamelijk in de Stationsstraat, hier heel anders tegenaan kijken.”

Oplossingen

Verder is naar voren gekomen dat de locatie van de wekelijkse markt niet optimaal is en er te weinig horeca en terrassen zijn. Stop de markt niet weg, maar zoek een ruimere plek waar de kramen tegenover elkaar kunnen staan. Als oplossing voor de ontmoetingsplekken is een aantal keren een (dorps)park opgeschreven. Het centrum veiliger maken voor fietsers kan door te zorgen voor verkeersremmers en/of door geen bussen, vrachtauto’s en landbouwverkeer meer door het centrum te laten rijden.

Leerlingen

Ook leerlingen van het Dr. Nassau College gaven hun mening. Zij zijn druk bezig om hun ideeën voor het centrum verder uit te werken. Eind april gaan zij dit presenteren aan wethouder Henk Heijerman en leden van het Overlegplatform Centrum Gieten.

De volgende stap

Het Overlegplatform Centrum Gieten en de gemeente Aa en Hunze gaan de komende weken aan de slag met de aandachtspunten en oplossingen. Dat doen ze met deskundigen, onder andere op het gebied van detailhandel, wonen, verkeer en zorg. De uitkomst van deze tafelronde met professionals wordt teruggekoppeld aan het dorp. De verwachting is dat de nieuwe visie voor het centrum van Gieten eind 2017 kan worden vastgesteld.