Geslaagde werkconferentie

Maandag 22 mei was er een werkconferentie over de Omgevingsvisie Centrum Gieten.

Hierbij waren wethouder Henk Heijerman, de gemeentelijke projectgroep, leden van het Overlegplatform Centrum Gieten en externe deskundigen op diverse relevante thema’s aanwezig.

In het proces om te komen tot een Omgevingsvisie voor het centrum van Gieten zijn de afgelopen maanden bij burgers en ondernemers op verschillende manieren vraagstukken opgehaald. Dit heeft op uitlopende thema’s allerlei uitdagingen opgeleverd. Het doel van de werkconferentie was om met elkaar op basis van de vraagstukken in een sessie integraal gebiedsgericht (Brink – Stationsstraat – Schoolstraat) de contouren voor de Omgevingsvisie neer te zetten.

Drie fasen

Tijdens deze werkconferentie zijn de aanwezigen onder leiding van gespreksleiders van Weusthuis & Partners in drie groepen aan de slag gegaan met drie opgaven in drie fasen:

  • Opgaven: Brink – Stationsstraat – Schoolstraat
  • Fasen: kwaliteit van het gebied – de koers voor het gebied – de uitvoeringsprojecten per gebied

Elke groep dacht met elkaar na over de kwaliteiten van de drie verschillende gebieden. Hoe zie je de koers van het gebied en wat zou dan het uitvoeringsproject kunnen zijn?.

Hoe nu verder?

De resultaten van de werkconferentie zullen de komende weken worden verwerkt tot een integrale richting voor de toekomst voor elk van de 3 gebieden. Dit vormt de input voor het eerste concept van de Omgevingsvisie. Het is de bedoeling dat de resultaten van de werkconferentie voor de zomervakantie worden teruggekoppeld aan inwoners.

werkconferentie

werkconferentie

werkconferentie