Vergunning Bakkerij Job

Maandag 22 mei heeft wethouder Henk Heijerman de vergunning aan de heer en mevrouw Martens van Bakkerij Job voor hun nieuw aangekochte pand overhandigd. De bakkerij gaat naar het perceel aan de Stationsstraat 43 in Gieten.

Op het perceel Stationsstraat 43 in Gieten staat een karakteristieke woning met voormalige dokterspraktijk. Sinds het overlijden van de bewoonster in 2015 staat het pand leeg. Bakkerij Job heeft aangegeven dat zij kampen met ruimtegebrek op de huidige locatie aan de Stationsstraat 22a in Gieten. Deze locatie kent nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden.

De gemeente en de familie Martens zijn in gesprek gegaan over alternatieven voor de bakkerij om een toekomstbestendige onderneming te realiseren. De eigenaren gaven aan dat ze de huidige bakkerij graag willen verplaatsen naar de Stationsstraat 43 om daar, naast uitbreiding en realisatie van een zo efficient mogelijke bakkerij, ook een gezellig, zonnig terras te realiseren. De plannen van de familie Martens beslaan slechts een deel van het ruime perceel. Daarom hebben zij tijdens een bestuurlijk overleg laten weten bereid te zijn om de ‘overbodige’ groenstrook aan de gemeente te verkopen. Dit betekent dat de gemeente de benodigde grond kan gebruiken voor de realisatie van extra openbare parkeerplaatsen in het centrum.

Omgevingsvisie Gieten Centrum

In het kader van de in voorbereiding zijnde Omgevingsvisie Gieten Centrum zijn de afgelopen periode vraagstukken en thema’s bij de betrokken partijen opgehaald. Het creëren van meer sfeer en gezelligheid in het centrum door middel van horecafuncties met terrassen en groen werd veelvuldig genoemd. De plannen van de familie Martens passen goed bij de wensen van de betrokken partijen.

Maandag 22 mei ontvingen Johan en Klaziena Martens van Bakker Job officieel de vergunning voor de verbouw/uitbreiding van de woning aan Stationsstraat 43 in Gieten.

bakkerij job