Presentatie Project Dr. Nassaucollege

Leerlingen van het Dr. Nassaucollege hebben vrijdag 21 april hun ideeën over het centrum van Gieten gepresenteerd in de raadzaal van het gemeentehuis.

De leerlingen van klas 3 HAVO en 3 VWO deden dit in het kader van een project voor het vak O&O en in opdracht van het Overlegplatform Gieten Centrum. Ze kwamen op dinsdag 28 februari naar de inloopbijeenkomst in het voormalig Hotel Braams en zijn daarna druk bezig geweest met het uitwerken van hun ideeën en plannen voor het centrum.

Presentaties

Veel leerlingen hebben gebruik gemaakt van een enquête om informatie op te halen. De input hebben ze verwerkt in maquettes, moodboards en 3D schetsontwerpen.

maquette maquette 2

De rode draad in de presentaties was: meer groen/parkjes waardoor het centrum gezelliger wordt en ook als chillplek gebruikt kan worden, ondergronds parkeren, meer horeca en terrasjes.

Winnaar

Wethouder Henk Heijerman opende de bijeenkomst. De jury, bestaande uit wethouder Henk Heijerman, Jan Abbas (Jumbo Gieten) en Bert Lunshof (gemeente Aa en Hunze), kon uiteindelijk geen duidelijke winnaar aanwijzen. Jumbo Abbas gaat daarom alle leerlingen trakteren.

De ideeën van de leerlingen vormen met alle overige bij burgers en ondernemers opgehaalde vraagstukken de input voor een deskundigen-bijeenkomst die eind mei zal plaatsvinden. Professionals op het gebied van verschillende thema’s buigen zich dan per gebied (Brink, Stationsstraat en Schoolstraat) over de oplossingen voor de verschillende vraagstukken.  

groepsfoto raadzaal