Raadscommissie concept Omgevingsvisie Centrum Gieten

Op donderdag 14 december 2017 vergadert de raad over de concept Omgevingsvisie Centrum Gieten. Kijk live mee!

U kunt deze vergadering live volgen via onze website:

Commissie 14 december 2017

De stukken voor deze vergadering zijn te vinden op onze website www.aaenhunze.nl/ris/. In het vergaderschema zoekt u de desbetreffende vergadering op. Het openbare deel van de raadsvergadering is voor iedereen toegankelijk. Voor deze vergadering geldt een spreekrecht voor de publieke tribune. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u dit uiterlijk voor 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de vergadering kenbaar maken bij de griffie. U kunt dan maximaal 5 minuten het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0592) 267705 en (0592) 267706 of via e-mail griffie@aaenhunze.nl