Wij zijn benieuwd naar uw mening!

Wat vindt u van de 'pijlers' voor de nieuwe Omgevingsvisie Centrum Gieten?

terugkoppeling

Tijdens een (besloten) werkconferentie is nagedacht over de kwaliteiten van, de koers voor en de (mogelijke) uitvoeringsprojecten per gebied (Brink - Stationsstraat - Schoolstraat). Aan de hand van deze uitkomsten en eerder opgehaalde ideeën van inwoners zijn de pijlers opgesteld.

Het Overlegplatform Centrum Gieten en de gemeente Aa en Hunze horen graag wat u vindt van de pijlers. Inwoners en ondernemers uit Aa en Hunze zijn van harte welkom om tussen 16.00 en 19.00 uur langs te komen op het pleintje voor Jumbo Abbas (Stationsstraat 37) in Gieten. U kunt de pijlers raadplegen, een toelichting hierop krijgen en een reactie achterlaten. Uw mening is erg waardevol!

Hieronder vindt u per gebied de kwaliteiten, de koers en de (mogelijke) projecten.

Centrum

Brink

Schoolstraat

Stationsstraat-noord

Stationsstraat-noord