Schoolstraat

Schoolstraat

Kwaliteiten

  • Compactheid
  • Knusheid

Koers

  • Transformatiegebied
  • Geen detailhandel meer (uitsterfconstructie)
  • Kleinschalig wonen
  • Kleinschalige dienstverlening / zorg
  • Groene(re) omgeving

Projecten

  • Herinrichting openbare ruimte: herinrichtingsplan
  • Pad langs Dekelhem herinrichten / zichtbaarder maken