Stationstraat - noord

Stationsstraat-noord

Kwaliteiten

  • Dorpse maat en schaal
  • Historische panden (met onzichtbaar groen daarachter)
  • Verbinding tussen twee interessante gebieden

Koers

  • Gebied voor de (onvoorziene) kansen, innovaties en durf!

Projecten

  • Sloop- en herstructureringsfonds
  • Visie op groen ontwikkelen