Terugkoppeling pijlers goed bezocht

Dinsdag 12 september hebben de gemeente Aa en Hunze en het Overlegplatform Centrum Gieten de ‘pijlers’ voor de nieuwe Omgevingsvisie Centrum Gieten laten zien.

Bij Jumbo Abbas in Gieten stonden ze met vijf posters. Hierop stonden per gebied de kwaliteiten, de koers en de (mogelijke) uitvoeringsprojecten. Inwoners en ondernemers konden deze posters met pijlers raadplegen, een toelichting hierop krijgen en een reactie achterlaten.

De terugkoppeling is goed bezocht. Daar zijn we erg blij mee! De reacties zullen worden betrokken bij het opstellen van de ontwerp Omgevingsvisie. De verwachting is dat het concept van de nieuwe Omgevingsvisie Centrum Gieten eind 2017 inhoudelijk wordt behandeld tijdens een commissievergadering.

Bijeenkomst