Plan van aanpak

Het opstellen van de Omgevingsvisie Gieten Centrum wordt in drie stappen opgepakt.

  1. Terugkijken: de huidige visie evalueren, nieuwe ontwikkelingen analyseren en op basis daarvan relevante thema’s voor de nieuwe visie vaststellen.
  2. Kijken naar het nu: het organiseren van bijeenkomsten met stakeholders, inwoners en ondernemers om vraagstukken en thema’s in kaart te brengen. 
  3. Kijken naar de toekomst: de input die verzameld is tijdens de bijeenkomsten verwerken in een nieuwe visie op het centrum van Gieten. Actueel beleid uit de visie van 2003 overnemen en voor een aantal aspecten nieuw beleid formuleren. Lopende initiatieven toetsen aan de nieuwe visie. 

Ter inzage

Hierna volgt de vaststellingsprocedure van de Omgevingsvisie, waarin het ontwerp van de visie ter inzage wordt gelegd. Daarna wordt de omgevingsvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Planning

Als alles volgens planning verloopt kan de Omgevingsvisie Gieten Centrum in het najaar van 2017 worden vastgesteld.

Samenwerking

De Omgevingsvisie Gieten Centrum wordt gezamenlijk opgesteld door: Weusthuis en Partners (extern bureau ingeschakeld als procesbegeleider), inwoners, ondernemers, stakeholders en de gemeente Aa en Hunze.