Toekomstvisie Gieten 2003

De vorige toekomstvisie voor het centrum van Gieten is opgesteld in 2003.

Voor het opstellen van deze toekomstvisie is gebruik gemaakt van de kennis, betrokkenheid en deskundigheid van inwoners en ondernemers in Gieten. De belangrijkste doelstelling van deze toekomstvisie is: “Het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid van Gieten door integraal beleid te formuleren.” Voor deze doelstellig zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt:

  1. Dorpsgemeenschap en woonomgeving (sociale samenhang bevolking, woonomgeving, woningmarkt)
  2. Ontmoeten en voorzieningen
  3. Economische positie
  4. Natuur, landschap, recreatie en toerisme

Stationsstraat

In de Toekomstvisie Gieten is de ontwikkelingsrichting en het beleidskader voor het centrumgebied opgenomen. In 2003 de belangrijke keuze gemaakt om de detailhandel te concentreren in de Stationsstraat. Het centrum van Gieten had in 2003 namelijk winkels in de Schoolstraat en in de Stationsstraat. Meer samenhang leidt tot meer ontmoetingsplekken voor inwoners. Door voorzieningen te bundelen kunnen ze behouden blijven en elkaar versterken. Dit draagt bij aan het verstevigen van de centrumpositie van Gieten in de regio. Ook is ervoor gekozen om het centrumgebied aantrekkelijk te maken door herinrichting van de openbare ruimte.

Stationsstraat