Waarom een nieuwe toekomstvisie?

De uitvoering van Toekomstvisie Gieten uit 2003 lijkt grotendeels geslaagd. Het hart van Gieten, met aan beide kanten van de Stationsstraat een prachtig (nieuw) woon- en winkelgebied, bloeit.

De context waarbinnen de Toekomstvisie Gieten in 2003 is gemaakt is veranderd. Dat leidt met name in het noordelijk deel van de Stationsstraat, langs de Brink en in de Schoolstraat tot leegstand. Onder andere de volgende aspecten dragen daaraan bij:

  • Demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening)
  • Veranderende rol van de overheid (‘loslaten’ waar het kan en bijsturen waar dat nodig is)
  • Ontwikkelingen in de retailsector.

Deze aspecten vormen de nieuwe context waarbinnen de visie op het centrum van Gieten wordt geactualiseerd. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders de versterking van het (koop)centrum van Gieten opgenomen als nieuwe ontwikkeling in het collegeprogramma 2014-2018. Kortom, alle reden om de visie uit 2003 tegen het licht te houden!

Stationsstraat noord