Achtergrondinformatie

Trends in detailhandel, omgevingswet en veranderende rollen overheid en samenleving.

  • Trends in detailhandel

    Verschillende ontwikkelingen zijn van invloed op het wel en wee van winkels in Nederland. Dat geldt ook voor winkels in Gieten. Uiteindelijk leidt dit tot minder winkels en een kleiner winkelgebied.

  • Omgevingswet (nieuwe wet)

    In 2019 komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Dit is een grote sprong voorwaarts voor de leefomgeving. Nu bepalen meer dan 25 wetten hoe we mogen wonen, werken en recreëren. Die wetten sluiten niet altijd goed op elkaar aan. De nieuwe Omgevingswet gaat dit veranderen.

  • Veranderende rollen overheid en samenleving?

    De wereld verandert. Het van bovenaf opleggen van beleid door een gemeente is niet meer van deze tijd. Tegelijkertijd krijgt de participatiemaatschappij (‘samen de schouders er onder’) vorm en inhoud. De gemeente moet leren om ‘los te laten’ en mee te doen. De samenleving moet leren om zelf ideeën te ontwikkelen en zelf tot een goed einde te brengen.